Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 32, 31 mars 2021
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 32, 31 mars 2021

Delning av utkast till FGS Paketstruktur version 2.0

FGS-funktionen har tagit fram förslag till en ny version av FGS Paketstruktur som nu delas för synpunkter. Syftet har varit att anpassa den befintliga fastställda versionen av FGS Paketstruktur så att den ska vara kompatibel med byggnadsblocket för e-arkivering inom EU:s specifikationer för paketstruktur E-ARK CSIP, Version 2.0.4, E-ARK SIP, Version  2.0.4, E-ARK AIP, Version 2.0.4 och E-ARK DIP, Version 2.0.4.  

 

Sista datum att inkomma med synpunkter på förslaget är den 20 maj 2021.

 

Delningen är öppen och vem som helst är välkommen att inkomma med synpunkter. Samtliga dokument som omfattas av delningen går att hämta från Riksarkivets hemsida.

 

Förvaltningsrådet för FGS

Det senaste mötet i förvaltningsrådet för FGS hölls den 30 november 2020. Minnesanteckningarna finns publicerade på Riksarkivets hemsida.

 

Nästa möte i förvaltningsrådet är uppskjutet på obestämnd framtid. Mer information kommer att skickas ut via nyhetsbrev och Riksarkivets hemsida.  

 Glad Påsk!
 

FGS-funktionen

 

 

 
 
 Riksarkivet, AFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.