Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 31, 25 augusti 2020
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 31, 25 augusti 2020

Nya versioner av dokument till FGS Arkivredovisning  

Den 24 augusti 2020 fastställdes genom ett riksarkivariebeslut två nya versioner av dokument som ingår i FGS Arkivredovisning. Dessa är:

 

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) version 1.1

 

Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna - Introduktion till den förvaltningsgemensamma specifikationen FGS Arkivredovisning RAFGS2D2A20200824

 

Ändringarna i dokumenten är till största delen konsekvensändringar av formaliakaraktär som gjorts utifrån de ändringar som genomförts i Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning. Dessa finns att läsa i:  

 

Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ändrade och omtryckta genom RA-FS 2019:2) om arkiv hos statliga myndigheter.

 

Inga ändringar har varit nödvändiga att genomföra i specifikationens XML-scheman.   

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

FGS-funktionen

 

 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.