Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 9, 21 mars 2016
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 9, 21 mars 2016

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet hade sitt första möte den 3:e mars. På mötet behandlades framförallt dokumentet Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning) som innehåller förväntningarna och arbetsuppgifterna som finns för förvaltningsrådet.

 

Rådet består av:

Anna Gillquist, SKL

Annika Bränström, Bolagsverket

Björn Jordell, Riksarkivet

Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholms Universitet

Inger Mattsson, Landstingsarkivet Stockholm

Jan Aspenfjäll, Riksarkivet (FGS Funktionen)

Karin Bredenberg, Riksarkivet (FGS Funktionsansvarig)

Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland

Tomas Wallin, Riksarkivet (FGS Funktionen)

Ulrika Gustafsson, Västerås Stad

 

Nästa möte kommer att ske i oktober men täta e-post kontakter samt digitala möten kommer att ske mellan de fysiska mötena.

 

Arbetet framöver

Som vi tidigare informerat om pågår arbetet med att färdigställa de från projekt eARD levererade utkasten till FGS Ärendehantering och FGS Personal. Arbetet består bland annat av att anpassa dokumenten till den nu framtagna formen för att skriva en FGS, behandla alla inkomna synpunkter samt även att uppdatera enligt senaste erfarenheter från bland annat projektet EARK. Vi har tyvärr fått förändra tidplanen vad det gäller dessa FGS:er, och målet för FGS Personal är fortfarande kvartal tre i år medans FGS Ärendehantering beroende på att resultatet från EARK kommer att användas så att vi följer det som sker i Europa vara delad i två versioner. Version 1 kommer att finnas till kvartal 3 i år med alla fält som behövs. Version 2 kommer att bestå av komplettering med XML-scheman som används och dessa kommer att vara klara under kvartal ett 2017. Denna versions uppdelning gör att vi återanvänder arbetet från EARK.. Arbetet med FGS Arkivredovisning fortgår och följer samma plan som förut med ett beslut innan 2016 är slut.

 

Vägledning uppdaterad

Vägledningen Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning) har blivit uppdaterad med ett förtydligande av hur egna anpassningar av FGS:erna ska namnges för att inte leda till förvirring om vad som är en FGS fastslagen och beslutad av Riksarkivet.

 

Namngivningen för de egna anvisningarna ser ut enligt följande: [Ansvarig för anpassningen] [syfte och användningsområde för anpassningen] baserad på FGS [informationstyp]

 

Dokumentet går att nå via hemsidan.

 

Alla synpunkter på de digitalt tillgängliga dokumenten skickas till:

ra-fgs@riksarkivet.se

 

 

Vårhälsningar från

FGS-funktionen

Konferenser våren 2016:
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.