Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 8, 16 december 2015
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 8, 16 december 2015

Arbetet fortsätter

Som vi tidigare informerat om pågår arbetet med att färdigställa de från projekt eARD levererade utkasten till ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Personal”. Arbetet består bland annat av att anpassa dokumenten till den nu framtagna formen för att skriva en FGS, behandla alla inkomna synpunkter samt även att uppdatera enligt senaste erfarenheter från bland annat projektet EARK. Vi har satt som mål att dessa två FGS:er ska vara beslutade under kvartal tre 2016. Vi har även inlett arbetet med ”FGS Arkivredovisning” och där är målet att den ska kunna vara beslutad innan 2016 är slut.

 

Arbetet framöver

XML-schemat för FGS Paketstruktur har samtidigt som detta nyhetsbrev skickats ut genomgått en uppdatering som inneburit att värdelistan som använder ordlistan med namnet vcaltRecordID_TYPE har uppdaterats till att följa ordlistan. Det uppdaterade schemat har blivit publicerad samtidigt med detta utskick. Ändringen innebär inte något nytt versionsnummer för schemat.

 

Alla synpunkter på de digitalt tillgängliga dokumenten skickas till ra-fgs@riksarkivet.se.

 

Presentation som stöd

Presentationen som vi tagit fram som ni kan använda som stöd när ni pratar om FGS:erna har blivit uppdaterad och denna nya version finns att nå via vår hemsida.

 

Vi påminner om att texterna enbart går att erhålla i pdf-formatet som är publicerat på hemsidan. Mer om detta går att läsa i dokumentet Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning)” och ”Fråga svar” på hemisdan.

 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar

FGS-funktionen

Konferenser våren 2016:
 
  
 

 
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.