Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 7, 29 oktober 2015 
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 7, 29 oktober 2015

De första dokumenten är nu beslutade

De dokument som ni fick tillgång till i august beslutades den 15:e augusti och har nu även fått sin layoutbearbetning samt publiceras nu i den versionen på hemsidan. Som tidigare gäller är att alla dokument som beslutas kommer att tryckas men publiceras alltid på vår webbsida i pdf-format. Tillhörande XML-scheman har också publicerats och dessa nås via länken http://xml.ra.se/e-arkiv som även finns på hemsidan riksarkivet.se/fgs-earkiv.

 

Dokumenten ingår i en revisionscykel och vissa av dem kommer att kunna uppdateras snabbt om behovet finns medan andra dokument kan kräva längre behandlingstid. Alla synpunkter på de digitalt tillgängliga dokumenten skickas till ra-fgs@riksarkivet.se.

 

Arbetet framöver

Abetet med att färdigställa de från projekt eARD levererade utkasten till ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Personal” pågår. Arbetet består bland annat av att anpassa dokumenten till den nu framtagna formen för att skriva en FGS, behandla alla inkomna synpunkter samt att uppdatera enligt senaste erfarenheter från bland annat projektet EARK.

 

Önskar er alla en fortsatt skön höst och kommande vinter!

FGS-funktionen

 

 
Konferenser hösten 2015:
 

 
 
 Riksarkivet, DOI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.