Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 30, 8 juni 2020
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 30, 8 juni 2020

Remiss FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser)

Arbetet med FGS Databas bedrivs med Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet som färdledare. I projektgruppen ingår även Kommunalförbundet Sydarkivera som nu har tagit fram ett förslag till FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) som bygger på standarden SIARD.

 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt. Alla underlag inklusive missiv går att hämta från Riksarkivets hemsida.

 

Sista datum för att besvara remissen är den 30 september 2020.

Remissvaren ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-post till ra-fgs@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om remissen.

 

Sydarkivera planerar att genomföra sluttester för FGS Databas (Alternativ 2, relationsdatabaser) under november och december 2020 och söker redan nu statliga och kommunala myndigheter som vill delta i testerna. Mer information om detta finns att läsa i missivet till remissen. 

 

FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register)

Arbetet med att färdigställa FGS Databas (Alternativ 1, relationsdatabaser och register) fortskrider och projektgruppen har omarbetat dokumenten utifrån de synpunkter man fått in vid remissomgången. Från projektgruppen har man rapporterat att en del principfrågor aktualiserats dels utifrån inkomna synpunkter, dels utifrån fördjupade studier i standarden ADDML. En fråga rörande datatyper har nyligen tagits upp i projektets referensgrupp och man avser att inom de närmaste veckorna lämna slutförslag på dokumenten till FGS-funktionen för föredragning i Förvaltningsrådet för FGS.

 

 

 

 

Trevlig sommar! 

FGS-funktionen

 

 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.