Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 29, 19 december 2019
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 29, 19 december 2019

FGS Databas remissamanställning

Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet har nu gjort en sammanställning av de remissvar som inkommit på FGS Databas. Här kan du läsa remissammanställningen.

 

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte 
Riksarkivet har tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skatteverket fått ett regeringsuppdrag om att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.
 
Från Riksarkivet så kommer FGS-funktionen och Avdelningen för offentlig informationshantering att delta i arbetet.


Mer om regeringsuppdraget går att läsa här 

 

 

God jul och gott nytt år! 

FGS-funktionen

 

 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.