Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 26, 20 juni 2019
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 26, 20 juni 2019

Remiss FGS Databas

Arbetet med FGS Databas som leds av Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur (BDI) vid Riksarkivet har nu kommit så långt att det finns ett första förslag som nu lämnas ut på remiss.

 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt. Alla underlag inklusive missiv går att hämta på: https://riksarkivet.se/fgs-remiss

 

Sista datum för att besvara remissen är den 30 september 2019.

Remissvaren ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-post till: ra-fgs@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om remissen.

 

Remiss av en anpassning av FGS Databas för arkivleveranser

Samtidigt som förslaget till ”FGS Databas” har man även tagit fram ett förslag på hur denna ska anpassas specifikt för leveranser till e-arkiv. Även detta förslag lämnas nu ut på remiss.

 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde att remissen besvaras av så många som möjligt. Alla underlag inklusive missiv går att hämta på: https://www.riksarkivet.se/fgs-db-anpassning

 

Sista datum för att besvara remissen är den 30 september 2019.

 

Remissvaren ska framställas i redigerbar elektronisk form (helst i word) och sändas in via e-post till: anpassning_arkivleverans@riksarkivet.se. Till samma adress går det även att sända in eventuella frågor om remissen.

 

Färdigställda versioner av Common Specifikations (CS, verktyg och utbildningar

De Common Specifikations (CS) som EARK4ALL haft ute på remiss under början av året har nu omarbetats och de färdigställda versionerna finns nu publicerade på: https://dilcis.eu/13-news/27-new-specification-releases-published.

 

Inom ramen för det arbete som EARK4ALL har bedrivit inom EU:s byggnadsblock för e-arkivering har det samtidigt tagits fram ett antal verktyg samt utbildningar. Dessa går att nå från: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving     

Heldagen om FGS den 11 april 2019

Den 11 april 2019 anordnades en andra heldag om FGS:er vid Riksarkivet. Dagen filmades och resultatet kommer att kunna beskådas i ett antal informationsfilmer om FGS:er som kommer att publiceras inom kort.  


 

 

 

Trevlig sommar! 

FGS-funktionen

 

 

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.