Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 25, 6 mars 2019
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 25, 6 mars 2019

Ny Heldag om FGS den 11 april 2019

Riksarkivet bjuder in till en heldag om FGS.

 

Den här gången kommer dagen att filmas och materialet kommer att användas till ett antal utbildningsfilmer dels om FGS:er, dels om de Common Specifications (CS) som man arbetar med inom EU.

 

Detta innebär att både föredragshållare och publik kommer att filmas och att man genom anmälan och sitt deltagande i dagen lämnar sitt godkännande till att medverka i filmen.

 

Dagen riktar sig till dig som arbetar med elektronisk informationshantering inom den offentliga förvaltningen och som arbetar med eller kommer att arbeta rent praktiskt med att införa FGS:er i en organisation. Den riktar sig även till dig som arbetar i eller som har för avsikt att arbeta i ett framtagningsprojekt för FGS:er.

  

Dagen kommer att innehålla ett antal föreläsningspass med efterföljande diskussioner där du som deltagare kommer att ha stora möjligheter att ställa frågor och diskutera med FGS-funktionen och de övriga deltagarna. Det är därför viktigt att du som deltagare deltar aktivt i diskussionerna och har förberett dig med frågor att ställa under dagen.

 

För att diskussionerna under dagen ska bli så fruktbara som möjligt så välkomnar vi så många olika yrkeskategorier som arbetar med FGS som möjligt att delta. Det vill säga såväl informationsansvariga och tekniker från organisationer inom den offentliga förvaltningen som leverantörer av system. Så tipsa gärna även dina kollegor som har en annan yrkesmässig bakgrund än du själv men som även de kommer att arbeta praktiskt med FGS:er. 

 

Dagen kommer att äga rum i Stockholm i Riksarkivets lokaler i Marieberg. Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt och Riksarkivet kommer att bjuda på både morgon- och eftermiddagsfika. Däremot får du som deltagare själv bekosta din lunch på någon av restaurangerna i närheten av Marieberg.
 
Det maximala antalet deltagare under dagen är 40 personer.

 

Förtur till platserna kommer att ges till de som inte tidigare deltog i den heldag om FGS som anordnades under 2018.

 

Anmäl dig till heldagen om FGS här.

 

 

Med vänliga hälsningar 

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.