Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 24, 1 mars 2019
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 24, 1 mars 2019

Ny heldag om FGS den 11 april 

FGS-funktionen vid Riksarkivet kommer åter att bjuda in till en heldag om FGS den 11 april. Information om heldagen och om när anmälan till den öppnar kommer inom kort dels att kommuniceras via ett nytt nyhetsbrev, dels publiceras på Riksarkivets hemsida

 

FGS Personal

Den 25 februari fastställdes FGS Personal version 1.0 genom ett beslut av riksarkivarien. Läs beslutet här. FGS:en finns nu publicerad på Riksarkivets hemsida

   

Enkät om olika aktörers användning av FGS:er 

Tack till alla er som besvarat Riksarkivets webbenkät om användningen av de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS). En sammanställning av enkätsvaren finns nu publicerad på Riksarkivets hemsida.

 

Slutredovisning av Riksarkivets uppdrag om utveckling av FGS:er    
Riksarkivet har genom sitt regleringsbrev haft i uppdrag att under 2017 och 2018 arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov. Av regleringsbrevet framgår det att det i första hand ska tas fram FGS:er för statliga myndigheter samt att arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till en gemensam e-arkivtjänst.
 
Den 27 februari lämnade Riksarkivet in en slutredovisning av uppdraget. Läs rapporten här.
 
FGS Förvaltningsråd 

Nästa möte i FGS Förvaltningsråd kommer att äga rum den 28 mars.  
 

Remiss av specifikationer från E-ARK4ALL 

E-ARK4ALL tackar alla som har lämnat svar på remissen i byggnadsblocket för e-arkivering. Det har kommit in kommentarer från hela Europa och arbetet med att gå igenom dessa har nu påbörjats. Specifikationerna (Common Specifications) som legat ute på remiss kommer att färdigställas och publiceras innan sommaren. Det går att följa arbetet via denna länk.

  

Med vänliga hälsningar 

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.