Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 23, 24 januari 2019
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 23, 24 januari 2019

Enkät om olika aktörers användning av FGS:er 

Riksarkivet har i dag den 24 januari publicerat en webbenkät som syftar till att kartlägga användningen av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) såväl hos organisationer inom den offentliga förvaltningen som hos leverantörer av olika verksamhetssystem.

 

Det är av stort värde för oss om så många som möjligt har möjlighet att avsätta tid för att besvara enkäten som består av 16 olika frågor kring hur och varför just din organisation använder sig av eller planerar att använda sig av FGS:er. Beräknad tid för att fylla i enkäten är runt 10 minuter.

 

Sista datum för att besvara enkäten är den 8 februari.

 

Enkäten finner du här.

Påminnelse om test av FGS Personal

FGS Personal har nu legat ute för test sedan den 22 december 2018. Testet är öppet och kan besvaras av alla. Det vill säga av såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting/regioner och privata aktörer. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att så många som möjligt genomför tester och återkommer med synpunkter till oss.

 

Sista datum för att besvara testet är den 17 februari.

 

Hämta alla underlag inklusive missiv här.

Påminnelse om remiss av specifikationer från E-ARK4ALL

Sedan den 20 december 2018 finns ett antal specifikationer från projektet E-ARK4ALL ute på remiss. Specifikationerna är: Common Specification for Information Packages (CS IP), XML-schema till Common Specification for Electronic Records Management Systems (CS ERMS), Specifikationer för SIP, AIP och DIP, Common Specification for Geodata (CS Geodata) samt SIARD. Remisserna är öppna och alla är välkomna att lämna synpunkter. 

 

Sista datum att lämna synpunkter är den 24 februari.

 

Här finner du länkar till specifikationerna samt information om hur man lämnar svar.

 

FGS Förvaltningsråd 
Nästa möte i FGS Förvaltningsråd kommer att äga rum den 28 mars.
 

 

  

Med vänliga hälsningar 

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.