Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 22, 22 december 2018
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 22, 22 december 2018

FGS Ärendehantering 

Den 18 december fastställdes FGS Ärendehantering version 1.0 genom beslut av riksarkivarien (läs beslutet här). FGS:en finns nu publicerad på Riksarkivets hemsida.

Denna första version av FGS Ärendehantering är en så kallad interimversion som till större delen är en uppdaterad version av det utkast till FGS för ärendehanteringsinformation som togs fram inom projektet e-arkiv och e-diarium (eARD). FGS:en har därför disponerats och strukturerats på ett annorlunda sätt jämfört med övriga fastställda FGS:er och dokumenten ”Introduktion”, ”FGS” och ”Tillägg” har här samlats i ett och samma dokument. XML-schemat till FGS Ärendehantering är förutom en del ändrade kardinaliteter i stort sett samma schema som det som togs fram inom eARD-projektet.  
FGS Personal

FGS Personal finns nu färdig för test och Ni inbjuds härmed att vara med och testa

och lämna synpunkter på specifikationen. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att så många som möjligt genomför tester och återkommer med synpunkter till oss. Alla underlag inklusive missiv går att hämta här. Testet är öppet och kan besvaras av alla. Det vill säga av såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting/regioner och privata aktörer.

Sista datum för att besvara testet där den 17 februari 2019. 

Förvaltningsrådet för FGS 

Minnesanteckningarna från mötet i FGS Förvaltningsråd den 23 oktober 2018 finns nu publicerade på Riksarkivets hemsida

Remiss av specifikationer inom E-ARK4ALL   

Projektet E-ARK4ALL är mitt uppe i arbetet med att omarbeta och stabilisera de specifikationer som var projektresultat i EARK-projektet. Specifikationerna är basen för eArchiving Byggnads Blocket inom Connection Europe Facility (CEF). eArchiving är ett av de nya byggnads blocken inom CEF tillsammans med bland annat eDelivery och eID. 

 

Från och med den 20 December finns alla specifikationer ute på remiss och alla är välkomna att lämna synpunkter! Specifikationerna är; Common Specification for Information Packages (CS IP), XML-schemat till Common Specification for Electronic Records Management Systems (CS ERMS), Specifikationer för SIP, AIP och DIP, Common Specification for Geodata (CS Geodata) samt SIARD.

 

Sista dag att lämna kommentarer är den 24 februari 2019. 

 

Information om hur man lämnar svar och länkar till specifikationerna går att finna här.   

 

  

God jul och gott nytt år önskar 

FGS-funktionen

Konferenser våren 2019:
 
 
 
 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.