Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 21, 29 juni 2018
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 21, 29 juni 2018

Pågående arbete 

Ett stort tack till alla er som har besvarat remissen på förslaget till FGS Personal. En sammanställning av remissvaren finns nu publicerad på Riksarkivets hemsida. FGS-funktionen arbetar just nu vidare med de ändringar och förtydliganden som behöver göras av förslaget inför den version som ska beslutas. Samtidigt pågår även arbetet med att färdigställa FGS Ärendehantering. Målsättningen är att såväl FGS Personal som FGS Ärendehantering ska vara färdigställda innan utgången av 2018.   

 

Samtidigt pågår även ett antal olika arbeten med att ta fram FGS:er ute i den offentliga förvaltningen. För att se vilka projekt som för närvarande pågår se sidan för FGS Projekt på Riksarkivets hemsida.

 

Förvaltningsrådet för FGS 

Minnesanteckningarna från mötet i FGS Förvaltningsråd den 24 april finns nu publicerade på Riksarkivets hemsida.

 

Heldag om FGS 

Den 26 april 2018 anordnades en heldag om FGS:er vid Riksarkivet. Efter denna dag har vi kunnat konstatera dels att intresset för denna typ av arrangemang är väldig stort, dels att de allra flesta som deltog under heldagen var väldigt nöjda med upplägget. Vi kommer därför att anordna ytterligare heldagar som behandlar FGS:er ur olika aspekter. Information om datum för kommande heldagar kommer att kommuniceras ut via nyhetsbrevet. Till kommande heldagar kommer de som inte har deltagit i tidigare heldagar att ha förtur.

  

Riksarkivets uppdrag angående arbetet med förvaltnings-gemensamma specifikationer 

Riksarkivet har genom sitt regleringsbrev fått i uppdrag att under 2017 och 2018 arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov. Av regleringsbrevet framgår det att det i första hand ska tas fram FGS:er för statliga myndigheter samt att arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta sig till en gemensam e-arkivtjänst. Inom ramen för uppdraget har Riksarkivet i sitt regleringsbrev för 2018 även fått i uppdrag att se över och utveckla formerna för utvecklingen och förvaltningen av de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS) i syfte att effektivisera och förenkla arbetet. Sista dag att redovisa denna del av uppdraget är den 30 juni 2018.

 

Riksarkivet har nu lämnat in denna delredovisning till Finansdepartementet. Rapporten finns att läsa här.

 

Trevlig sommar önskar 

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.