Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 20, 6 april 2018
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 20, 6 april 2018

Remiss FGS Personal 

Arbetet med ”FGS Personal” har nu kommit så långt att det finns ett första förslag till specifikation som nu lämnas ut på remiss.

 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till FGS Personal. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att remissen besvaras av så många som möjligt. Alla underlag inklusive missiv går att hämta på https://riksarkivet.se/fgs-remiss Remissen är öppen och kan besvaras av alla. Det vill säga av såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting/regioner som privata aktörer.

 

Sista datum för att besvara remissen är den 13 maj 2018.

 

 

Hälsningar från 

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.