Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 19, 16 februari 2018
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 19, 16 februari 2018

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) 

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) är nu färdigställd och har beslutats av riksarkivarien. Specifikationen finns publicerad på Riksarkivets hemsida tillsammans med övriga sedan tidigare beslutade delar av Familjen FGS Arkivredovisning.

Heldagen om FGS den 26 april 2018 

Platserna till heldagen om FGS vid Riksarkivet den 26 april 2018 tog slut oväntat fort. Det går dock fortfarande att anmäla sig till reservlistan. Reservlistan fungerar så att alla som har anmält sig till den får ett mail när en plats till heldagen blir ledig och därefter är det först till kvarn som gäller för att anmäla sig till den lediga platsen.

 

Sista dag för att anmäla sig till reservlistan är den 23 mars.

 

Förhoppningsvis så kommer det inom en inte allt för avlägsen framtid att anordnas fler heldagar om FGS vid Riksarkivet.

Förvaltningsrådet för FGS 

Nästa sammanträde i Förvaltningsrådet för FGS kommer att äga rum den 24 april 2018.

Webbsidorna hos Library of congress ligger nere mellan den 16 och 19 februari

Större delen av Library of congress webbsidor kommer att vara otillgängliga från och med fredagen den 16 februari klockan 19.00ET (17 februari 01.00CET) fram till och med måndagen den 19 februari (till svensk lunchtid) Mer information finns på deras hemsida

 

När det gäller åtkomst till XML-sheman som används för FGS Paketstruktur så finns det kopior av Library of congress scheman på http://xml.ra.se/e-arkiv/.

Das Board har bytt namn till DILCIS Board

Das Board som förvaltar projektresultaten från EARK-projektet bytte den 1 januari 2018 namn till DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board). Detta för att namnet bättre ska spegla gruppens arbetsområde. Gruppen kommer att arbeta med att ta fram så kallade Common Specifications (CS) som kommer att fungera som Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) fast på europanivå. Kortfattat så kommer DILCIS Board också att fungera som FGS Funktionen på Riksarkivet fast i stället för att arbeta med utveckling och förvaltning av specifikationer för överföringar av information under hela dess livscykel på en nationell nivå som FGS Funktionen gör i Sverige så kommer man att göra detta på europanivå.

E-arkivering blir ett byggnadsblock inom CEF

Connecting Europé Facility (CEF) har nu meddelat att e-arkivering kommer att bli ett byggnadsblock och att detta är en av de aktiviteter som kommer att startas upp under 2018. Mer information finns att läsa här.  

Revisionsarbeten av EAC-CPF och EAD3

Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards (TS-EAS) har påbörjat arbetet med revision av Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons and Families (EAC-CPF). Synpunkter som har lämnats på specifikationen finns att läsa här. FGS Arkivredovisning kommer dock inte att påverkas av detta innan arbetet med revisionen är avslutat vilket är tidigast under 2019.

 

Under våren 2018 kommer det också att komma en mindre uppdatering av Encoded Archival Description (EAD3). Men inte heller detta kommer inte att påverka FGS Arkivredovisning. 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.