Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 18, 21 december 2017
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 18, 21 december 2017

Heldag om FGS den 26 april 2018

FGS-funktionen vid Riksarkivet bjuder in till en heldag om FGS den 26 april 2018. Dagen riktar sig till dig som arbetar med elektronisk informationshantering inom den offentliga förvaltningen och som arbetar med eller kommer att arbeta rent praktiskt med att införa FGS:er i en organisation. Den riktar sig även till dig som arbetar i eller som har för avsikt att arbeta i ett framtagningsprojekt för FGS:er.   

 

Dagen kommer att innehålla ett antal föreläsningspass med efterföljande diskussioner där du som deltagare kommer att ha stora möjligheter att ställa frågor och diskutera med FGS-funktionen och de övriga deltagarna. Det är därför viktigt att du som deltagare deltar aktivt i diskussionerna och har förberett dig med frågor att ställa under dagen.

 

För att diskussionerna under dagen ska bli så fruktbara som möjligt så välkomnar vi så många olika yrkeskategorier som arbetar med FGS som möjligt att delta. Det vill säga såväl informationsansvariga och tekniker från organisationer inom den offentliga förvaltningen som leverantörer av system. Så tipsa gärna även dina kollegor som har en annan yrkesmässig bakgrund än du själv men som även de kommer att arbeta praktiskt med FGS:er. 

 

Dagen kommer att äga rum i Stockholm i Riksarkivets lokaler i Marieberg. Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt och Riksarkivet kommer att bjuda på både morgon- och eftermiddagsfika. Däremot får du som deltagare själv bekosta din lunch på någon av restaurangerna i närheten av Marieberg.

 

Det maximala antalet deltagare under dagen är 40 personer.

 

Anmäl dig till heldagen om FGS här.

 

Pågående arbete

FGS-funktionen arbetar just nu vidare med ”FGS Personalsystem” och ”FGS Ärendehantering”. Målet är att de båda specifikationerna ska kunna distribueras för remiss under 2018. I nuläget går det dock inte att sätta exakta datum för när detta kan ske.

 

Samtidigt pågår det även arbeten med att ta fram olika FGS:er ute i den offentliga förvaltningen. För att se vilka projekt som pågår för närvarande se sidan för FGS Projekt på vår hemsida. 

 

FGS-funktionen har nyligen även omstrukturerat och uppdaterat sidan ”Fråga och svar om FGS:er” på hemsidan.

Förvaltningsrådet för FGS

Det senaste sammanträdet i Förvaltningsrådet för FGS ägde rum den 16 november 2017.

Läs minnesanteckningarna här.

FGS Ärendehantering

FGS-funktionens arbete med att ta fram FGS Ärendehantering kommer att ske parallellt med arbetet med att ta fram en Common specification (CS) för ärendehanteringsinformation som sker i i DILCIS Board (tidigare DAS Board). Målet är att FGS Ärendehantering ska kunna distribueras för remiss under 2018.

 

Fram till dess att det finns en fastställd och beslutad FGS Ärendehantering så går det att använda sig av utkasten från antingen eARD-projektet eller E-ARK projektet. När man använder något av dessa är det dock viktigt att dokumentera vad man använder sig av. I de fall man använder något av utkasten vid en upphandling av ett ärendehanteringssystem så är det viktigt att tänka på att man i kravställningen har med att det i framtiden ska gå att byta till en beslutad version av FGS Ärendehantering.

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)

FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad)” ligger fortfarande ute för test.

 

Testet är öppet och kan besvaras av alla fram till den 15 januari 2018. I testet ingår även att ni testar vår framtagna testmetodik och återkommer med synpunkter på denna. Testmetodiken är avsedd att vara allmän och att fungera för samtliga typer av FGS:er.

 

För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att så många som möjligt genomför testet och återkommer med synpunkter till oss. Alla underlag inklusive missiv går att hämta på https://riksarkivet.se/fgs-remiss.

 

 

God Jul och gott nytt år

Önskar

 

FGS-funktionen

Konferenser våren 2018:
 
23-25 maj, Nordiska arkivdagarna, Island (ingen hemsida har ännu publicerats)
 
 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.