Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 15, 13 april 2017
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 15, 13 april 2017

Remiss FGS Arkivredovisning

Arbetet med ”FGS Arkivredovisning” har följt tidplanen och sänds nu ut på remiss. Ni inbjuds härmed att lämna svar på remissen. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att remissen besvaras. Alla underlag som omfattas av remissen inklusive missiv går att hämta på https://riksarkivet.se/fgs-remiss Remissen är öppen och kan besvaras av alla. Det vill säga av såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting/regioner och privata aktörer.

 

Sista svarsdatum är den 21:a Maj 2017. 

 

Hälsningar från

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.