Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 14, 10 mars 2017
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 14, 10 mars 2017

Pågående arbete

Arbetet med ”FGS Arkivredovisning” och ”FGS Ärendehantering” pågår för fullt. Enligt befintlig tidplan kommer ”FGS Arkivredovisning” att gå ut på remiss som tidigast under vecka 13-14 (i skiftet mellan det första och andra kvartalet 2017) och”FGS Ärendehantering” som tidigast under det tredje kvartalet 2017.

 

Förvaltningsrådet för FGS

Nästa sammanträde med Förvaltningsrådet för FGS kommer att äga rum den 26 april.

 

Offentliga Rummet 2017

Konferensen Offentliga Rummet kommer i år att hållas i Sundsvall mellan den 30 maj och den 1 juni. FGS Funktionen kommer att finnas på plats och delta i den inledande nätverksdagen samt hålla en presentation på konferensen. Nätverksdagen kommer att innehålla tre teman med gemensamma inledande och avslutande pass. Dessa teman är FGS, Öppna data samt e-arkiv. Dagen kommer också att innehålla flera pass med enbart FGS.

 

Programmet för konferensen finns här.

 

Anmälan för att delta i nätverksdagen och konferensen går att göra här.

 

Vårhälsningar från

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.