Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 13, 28 november 2016
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 13, 28 november 2016

Arbetet framöver

Just nu pågår arbetet med ”FGS Arkivredovisning” och ”FGS Ärendehantering”. Enligt befintlig tidplan kommer ”FGS Arkivredovisning” att gå ut på remiss som tidigast under vecka 13-14 (i skiftet mellan det första och andra kvartalet 2017). ”FGS Ärendehantering” kommer att gå ut på remiss som tidigast under det tredje kvartalet 2017.

Förvaltningsrådet för FGS

Förvaltningsrådet för FGS sammanträdde den 26 oktober. Under mötet avhandlades bland annat nya deltagare i rådet, ”FGS-Personakter och Patientjournaler”, ”FGS Ekonomi”, lokala införandeprojekt av FGS:er samt prioriteringar och arbetet med FGS-er vid FGS-funktionen och Riksarkivet.

 

Läs minnesanteckningarna från förvaltningsrådet här.

Ekonomistyrningsverket (ESV) och FGS Ekonomi

Ett förarbete till ”FGS Ekonomi” har initierats av ESV som under hösten har startat ett projekt för att utreda och testa överföring av information från ekonomisystem till Riksrevisionen. Projektet beräknas vara klart till årsskiftet och ESV kommer att hålla ett seminarium om sina erfarenheter av standardiserad informationsöverföring med hjälp av XBRL den 9 december.

 

Anmälan för att delta i seminariet går att göra här.

 

Adventshälsningar från

FGS-funktionen

Konferenser:
 
FGS-funktionen är inte inbokade på fler konferenser under 2016.
 
 
 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.