Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 12, 10 oktober 2016
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 12, 10 oktober 2016

Arbetet framöver

Just nu pågår arbetet med ”FGS Arkivredovisning” och ”FGS Ärendehantering”. När dessa specifikationer är klara kommer arbetet med att färdigställa ”FGS Personal” att återupptas.

Uppdaterad version av Introduktion till FGS:er

Vägledningen ”Introduktion till de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS)” har uppdaterats och den nya versionen har publicerats på riksarkivet.se

Ny version av FGS Paktetstruktur

Nya versioner av ”FGS Paketstruktur”, ”FGS Paketstruktur tillägg” och ”FGS Paketstrukturs tillhörande METS-profil och XML-scheman” beslutades av riksarkivarien den 1 oktober.

 

Dokumenten går att nå via vår hemsida.

 

Alla synpunkter på de digitalt tillgängliga dokumenten skickas till

ra-fgs@riksarkivet.se  

Uppdaterade webbsidor

Webbsidorna under sidan FGS:er för e-arkiv på riksarkivet.se har uppdaterats och givits en tydligare struktur genom att informationen har delats upp på ett antal nya undersidor.

Förvaltningsrådet

Nästa sammanträde med Förvaltningsrådet för FGS kommer att ske den 26 oktober kl. 14.00-16.00 i Stockholm/Marieberg.   

eFörvaltningsdagarna

FGS-funktionen kommer att finnas på plats på eFörvaltningsdagarna 2016 både med en föreläsning och en monter. Detta är ett bra tillfälle att hinna träffa både oss och andra som arbetar med e-förvaltning. Program för dagarna går att hitta på: www.eforvaltningsdagarna.se

 

 

 

 

Hösthälsningar från

FGS-funktionen

Konferenser hösten 2016:
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.