Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 11, 18 augusti 2016
                 Divisionen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 11, 18 augusti 2016

Arbetet framöver

Avdelningen för offentlig informationshantering vid Riksarkivet som FGS-funktionen ingår i, har efter ett antal mer eller mindre oförutsedda händelser under en längre tid haft en lägre bemanning än vanligt och även vakanta chefstjänster. Mycket av avdelningens arbete har därför fått stå tillbaka under året. Den rådande situationen har även inverkat på arbetet vid FGS-funktionen vilken under året dels inte har kunnat hålla en full bemanning, dels inte uteslutande har kunnat prioritera arbetet med att ta fram de planerade FGS:erna.

 

Med anledning av detta och några i övrigt ändrade förutsättningar för arbetet har vi fått lov att göras en del omprioriteringar. I nuläget är det oklart om den sedan tidigare fastlagda tidsplanen kan hållas.

 

För närvarande pågår arbetet med ”FGS Ärendehantering”, ”FGS Personal” och ”FGS Arkivredovisning”. Arbetet består bland annat av att anpassa dokumenten till den nu framtagna formen för att skriva en FGS, behandla alla inkomna synpunkter samt att uppdatera enligt senaste erfarenheter från bland annat projektet EARK.

 

Under hösten kommer arbetet främst att fokuseras på ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Arkivredovisning” medan färdigställandet av ”FGS Personal” antagligen kommer att bli fördröjt. 

Uppdaterad Vägledning

Vägledningen Att utveckla, förvalta och införa FGS:er (Vägledning)” har uppdaterats för att göra det enklare det att följa processen för framtagandet av en FGS. Uppdateringen innefattar en revidering av vägledningens tredje kapitel.

 

Dokumentet går att nå via vår hemsida.  

Uppdaterad presentation som stöd

Presentationen som tagits fram att använda som stöd vid informerandet om FGS:er har blivit uppdaterad och den nya versionen finns att nå via vår hemsida.

 

Alla synpunkter på de digitalt tillgängliga dokumenten skickas till

ra-fgs@riksarkivet.se  

Förvaltningsrådet

Nästa sammanträde med Förvaltningsrådet för FGS kommer att ske den 26 oktober kl. 14.00-16.00 i Stockholm/Marieberg.   

eFörvaltningsdagarna

FGS-funktionen kommer att finnas på plats på eFörvaltningsdagarna 2016 både med en föreläsning och en monter. Detta är ett bra tillfälle att hinna träffa både oss och andra som arbetar med e-förvaltning. Program för dagarna går att hitta på: www.eforvaltningsdagarna.se

 

Som medverkande organisation till eFörvaltningsdagarna har Riksarkivet möjligheten att erbjuda en rabatt på 1200 kr anmälningsavgiften. För att utnyttja rabatten anger du ”SMART PARTNER” som rabattkod i anmälningsformuläret och sedan väljer du Riksarkivet som den organisation som bjudit in dig.

 

 

 

   

Sensommarhälsningar från

FGS-funktionen

Konferenser hösten 2016:
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.